KRASPOL s.r.o.

Obchodno výrobná spoločnosť

Gabiony

Gabiony sú známe aj pod inými názvami ako napríklad gabionové koše, koše na kameň, oporný prvok gabion a stavebný prvok gabion. Tieto sa používajú na spevňovanie svahov ako oporné a kamnenné múry a tiež ako protilavínové zábrany a zábrany proti kamenným lavínom a zosuvom pôdy. Tieto prvky je môžné aplikovať pri architektúre záhrad a architektúre krajiny. 

 

Gabiony - Gabions 

 

 

Prihlásenie