KRASPOL s.r.o.

Obchodno výrobná spoločnosť

Tesnenia a poistné krúžky

Tesniace krúžky ploché STN029310 - DIN7603

Tesniace krúžky ploché STN029310 - DIN7603

Výroba a predaj Kraspol sú zabezpečované tak, aby cena pre Vás bola vždy vyhovujúca a akceptovateľná.

Splníme Vaše požiadavky súvisiace s dopytom na tesnenia v oblasti aplikácie, kvality a termínového plnenia. Cenu vieme individuálne posúdiť pri špeciálnych zákazkach.

Dodávame kovové i nekovové tesniace krúžky ploché podľa STN029310a DIN7603.

Taktiež dodávame ploché tesnenia z fíbru a iných tesniacich materialov podľa želania zákazníka.

Zabezpečíme podľa vašich požiadaviek podľa vzoru alebo výkresu i iné atypické priemyselné tesnenia.

Zabezpečíme podľa Vášho želania ploché tesnenia, tesnenia pod hlavy válcov a pod.

Dodávky tesnení zabezpečujeme na objednávky do 3 týždňov alebo okamžite ak tieto tesnenia máme na sklade.

Prihlásenie