KRASPOL s.r.o.

Obchodno výrobná spoločnosť

Súťažné podmienky

SÚŤAŽNÉ PODKLADY NA ZVEREJNENIE

Kraspol s.r.o. 

EDITOVANÉ PRÍLOHY  (15.4.2019)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (15.4.2019)

Súťažné podmienky

Kraspol s.r.o. 

Oznámenie o zrušení zadávania zákazky (25.03.2019)

 

 

Záznam z prieskumu trhu

Kraspol s.r.o.

Záznam z prieskumu trhu (22.5.2019)

Prihlásenie