KRASPOL s.r.o.

Obchodno výrobná spoločnosť

Siete a sítka

Výroba a predaj Kraspol sú zabezpečované tak, aby cena pre Vás bola vždy vyhovujúca a akceptovateľná.

Splníme Vaše požiadavky súvisiace s dopytom na siete a sítka v oblasti aplikácie, kvality a termínového plnenia. Cenu vieme individuálne posúdiť pri špeciálnych zákazkach.

Siete sa dodávajú ako kovové a plastové, ktoré slúžia pre domácnosť alebo priemyselné účely. Siete sa používajú na ochranu pred hmyzom, filtráciu, čistenie, osievanie a separáciu. 

Sitka na batérie

Sitka na batérie

SÍTKA NA BATÉRIE

Používajú sa na vodovodné batérie. 

Plastové sieťoviny

Plastové sieťoviny

PLASTOVÉ SIEŤOVINY

Používajú sa na okná ako ochrana proti hmyzu. 

Priemyselné siete

Priemyselné siete

PRIEMYSELNÉ SIETE 

Používajú sa v priemysle na separáciu, čistenie a filtráciu. 

Prihlásenie