KRASPOL s.r.o.

Obchodno výrobná spoločnosť

kooperácie

KOOPERÁCIE A NÁKUP

KOOPERÁCIE A NÁKUP

Pri  dokončovaní výrobkov ktoré vyrábame a dodávame,kooperujeme s dodavateľmi,ktorých vyberáme podľa našich interných predpisov a na základe dodavateľského auditu v týchto firmách.Základná požiadavka pre kooperácie a dodávky je splnenie podmienky kvalitatívnej úrovne ,získanie certifikátu menežéra kvality ISO 9001:2008 a ďalších nami stanovených a dodavateľským auditom overených podmienok.

Kooperujeme a nakupujeme najmä v nasledovných oblastiach

 

- nanášanie všetkých druhov povrchovej úpravy podľa požiadaviek zákazníkov

- tepelné spracovanie v oblastiach na ktoré naša firma nemá potrebné technologické zariadenie

- nákup základného materiálu

- nákup výrobkov mimo rozsahu našich výrobných technológií

- nákup strojov,prístrojov,nástrojov a iného spotrebného a režijného materiálu

Prihlásenie