KRASPOL s.r.o.

Obchodno výrobná spoločnosť

Auditorské služby

Audítorské služby

Spoločnosť Kraspol s.r.o. hľadá poskytovateľa audítorských služieb pre obdobie končiace sa ku dňu 31. decembra 2016. Spoločnosť nespĺňa povinnosť auditu účtovnej závierky podľa Zákona o Účtovníctve § 19 odsek 1. 

Účtovné zavierky spoločnosti sú verejne prístupné v registri účtovných závierok.

V prípade záujmu o predloženie ponuky, prosim kontaktujte konateľa spoločnosti.

Prihlásenie