KRASPOL s.r.o.

Obchodno výrobná spoločnosť

Spojovacie prvky

HR link

HR link

Výroba a predaj Kraspol sú zabezpečované tak, aby cena pre Vás bola vždy vyhovujúca a akceptovateľná.

Splníme Vaše požiadavky súvisiace s dopytom na HR linky v oblasti aplikácie, kvality a termínového plnenia. Cenu vieme individuálne posúdiť pri špeciálnych zákazkach.

HR link je vysokopevnostný sieťový spojovací prvok. Používa sa na sieťové systémy na zabránenie padania skál  na komunikácie, na stabilizáciu svahov, oporných múrov, protilavínových zábran. 

 

Spona

Spona

Výroba a predaj Kraspol sú zabezpečované tak, aby cena pre Vás bola vždy vyhovujúca a akceptovateľná.

Splníme Vaše požiadavky súvisiace s dopytom na spony v oblasti aplikácie, kvality a termínového plnenia. Cenu vieme individuálne posúdiť pri špeciálnych zákazkach.

Univerzálna spona, ktorá sa používa na spájanie pletív a gabionových košov. 

Rozmery spony 45x15mm.

Materiál drôtu:-vysokopevnostná uhlíková oceľ-priemer drôtu: 3 mm. 

 

Spona delta

Spona delta

Výroba a predaj Kraspol sú zabezpečované tak, aby cena pre Vás bola vždy vyhovujúca a akceptovateľná.

Splníme Vaše požiadavky súvisiace s dopytom na spony Delta v oblasti aplikácie, kvality a termínového plnenia. Cenu vieme individuálne posúdiť pri špeciálnych zákazkach.

Spona sa používa na spájanie gabionových systémov. Na montáž sa používajú ručné kliešte.

Vnútorný rozmer spony je 28x15mm.

Materiálom drôtu je vysokopevnostná uhlíková oceľ-priemer drôtu 3 mm. 

Spona delta 2

Spona delta 2

Výroba a predaj Kraspol sú zabezpečované tak, aby cena pre Vás bola vždy vyhovujúca a akceptovateľná.

Splníme Vaše požiadavky súvisiace s dopytom na spony Delta 2 v oblasti aplikácie, kvality a termínového plnenia. Cenu vieme individuálne posúdiť pri špeciálnych zákazkach.

Spona sa používajú na spájanie gabionových systémov. Na montáž sa používajú ručné kliešte.

Vnútorný rozmer spony je 35x15mm.

Materiálom drôtu je vysokopevnostná uhlíková oceľ-priemer drôtu 3 mm. 

Spona T3

Spona T3

Výroba a predaj Kraspol sú zabezpečované tak, aby cena pre Vás bola vždy vyhovujúca a akceptovateľná.

Splníme Vaše požiadavky súvisiace s dopytom na spony T3 v oblasti aplikácie, kvality a termínového plnenia. Cenu vieme individuálne posúdiť pri špeciálnych zákazkach.

Používajú sa na spojenie susedných sieťových panelov bez použitia náradia, iba s pomocou ručnej sily.

Slúžia ako prvok pri vytváraní ochranných systémov na opláštenia skalných stien, stabilizáciu svahov a pod.


Materiálom drôtu je vysokopevnostná uhlíková oceľ priemer drôtu 3 mm.

Spona T4

Spona T4

Výroba a predaj Kraspol sú zabezpečované tak, aby cena pre Vás bola vždy vyhovujúca a akceptovateľná.

Splníme Vaše požiadavky súvisiace s dopytom na spony T4 v oblasti aplikácie, kvality a termínového plnenia. Cenu vieme individuálne posúdiť pri špeciálnych zákazkach.

Slúžia ako prvok pri vytváraní ochranných systémov, ktoré sa používajú na opláštenia skalných stien, stabilizáciu svahov a pod.

Materiálom drôtu je vysokopevnostná uhlíková oceľ priemer drôtu 4 mm. 

C-Spona

C-Spona

Výroba a predaj Kraspol sú zabezpečované tak, aby cena pre Vás bola vždy vyhovujúca a akceptovateľná.

C-spona slúži na spájanie gabionových sietí do požadovaného tvaru.
K spájaniu sú potrebné pneumatické kliešte.

Prihlásenie